Links

Hướng dẫn sử dụng công cụ

Trợ lý mua hàng – Gobiz Shopping Assistant (GSA) là công cụ tiện ích được phát triển dưới dạng Extension bởi giúp bạn nhanh chóng thẩm định, đánh giá từng sản phẩm. GSA cũng giúp bạn so sánh giữa nhiều sản phẩm hấp dẫn, tiềm năng để có thể chọn lọc ra sản phẩm sẽ mang lại doanh thu, lợi nhuật tốt nhất cho chiến dịch của bạn. Người dùng có thể cài đặt công cụ này trên Chrome Extensions.

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ

Bước 1: Khách hàng liên hệ với bộ phận CSKH để lấy đường dẫn cài công cụ.
Mở phần mềm trên Chrome Extensions
Bước 2: Chọn “Add to chrome/ Thêm vào chrome”
Thêm vào chrome
Bước 3: Chọn “Thêm tiện ích”
Thêm tiện ích
=> Hoàn tất cài đặt

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

1. Hướng dẫn tìm sản phẩm trên 1688 bằng hình ảnh

Bước 1: Mở hình ảnh sản phẩm cần tìm kiếm từ facebook, google,... => Chọn biểu tượng tìm kiếm nền xanh => Chọn nguồn tìm kiếm “1688.com”
Hình ảnh sản phẩm cần tìm kiếm
Bước 2: Chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn
Kết quả tìm kiếm trên 1688.com
Kết quả tìm kiếm

2. Hướng dẫn tải hình ảnh/ video trên 1688

Bước 1: Mở link sản phẩm cần tải hình ảnh/ video, đăng nhập vào tài khoản đặt hàng
Đăng nhập tài khoản
Bước 2: Chọn “Tải ảnh”
Chọn tính năng tải ảnh
Bước 3: Chọn “Tải tất cả ảnh/ video” nếu bạn muốn tải tất cả ảnh trên link sản phẩm
Chọn hình ảnh/ video cần tải
Hoặc tích chọn những hình ảnh/ video cần tải => Chọn “Tải nhiều ảnh/ video”
Chọn hình ảnh/ video cần tải
Hình ảnh/ video tải về:
Hình ảnh/ video tải về