2. Xem danh sách dự án

Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng có thể quản lý tập trung các dự án bằng việc xem danh sách các dự án bao gồm:

  • Các dự án mà mình làm thành viên tại Dự án của tôi

  • Các dự án public mà mình được xem với vai trò là Khách

Bước 1: Người dùng bấm vào biểu tượng tại menu ngang, chọn "Quản lý dự án"

Bước 2:

  • Tại mục Quản lý dự án, hệ thống mặc định hiển thị danh sách "Dự án của tôi" - Các dự án mà người dùng đang là thành viên của dự án. Hệ thống mặc định sắp xếp theo thời gian người dùng được thêm là thành viên của dự án. Người dùng có thể tự sắp xếp lại danh sách bằng cách kéo thả các bản ghi theo thứ tự mình mong muốn.

  • Ngoài ra người dùng cũng có thể xem Danh sách dự án Public (những dự án cho phép người dùng không là thành viên vẫn có quyền xem với vai trò của Khách) bằng cách bấm chọn sang Dự án Public

Bước 3: Người dùng có thể chuyển dự án nhanh mà không cần phải vào menu Quản lý dự án bằng cách vào icon Quản lý dự án, hệ thống hiển thị ra các dự án hiện tại người dùng đang là thành viên, người dùng có thể chọn để truy cập vào dự án luôn

Last updated