2.2. Điểm tích lũy khách hàng

Mục đích: Theo dõi, thống kê điểm tích lũy của các khách hàng của công ty

Để xem điểm tích lũy của khách hàng, từ thanh tác vụ, quý khách chọn khách hàng => lịch sử tích điểm

Tại giao diện chính, quý khách có thể tìm kiếm số điểm tích lũy theo mã đơn hàng hoặc mã khách hàng rồi ấn Tìm kiếm

Last updated