2. Cập nhập thông tin đơn hàng

Sau khi mua và thanh toán thành công cho shop, GDV sẽ theo dõi thời gian Shop giao hàng (Lâu phát) và nhận tại tại kho TQ (Lâu nhận).

Mục đích: Sau khi mua và thanh toán thành công các đơn hàng, GDV cần theo dõi thời gian lâu phát hàng và lâu nhận hàng để kiểm soát tình trạng đơn.

GDV tiến hành kiểm tra đơn lâu phát và đơn lâu nhận hàng như sau:

Bước 1: GDV truy cập trang Đơn hàng từ menu bên trái, chọn Quản lý đơn

Tuỳ vào cách cấp quyền, GDV có thể xem được tất cả các đơn hàng hoặc chỉ xem được các đơn hàng được phần cho mình. Có thể sắp xếp đơn hàng theo thứ tự: Cũ trước, mới trước, tiền hàng cao trước hoặc tiền hàng thấp trước.

Bước 2: Chọn thông tin để kiểm tra đơn quá thời gian phát hàng và nhận hàng

  • Nếu muốn kiểm tra các đơn quá 2 ngày chưa phát hàng, cần chọn đủ các thông tin: Tài khoản mua hàng, Loại thời gian (thời gian mua) và click vào dòng “2 ngày chưa phát hàng”, hệ thống sẽ tự động hiện danh sách các đơn đã mua 2 ngày nhưng chưa có thông tin vận đơn phát hàng.

  • Nếu muốn kiểm tra các đơn quá 3 ngày chưa hàng, cần chọn đủ các thông tin: Tài khoản mua hàng, Loại thời gian (thời gian người bán giao) và click vào dòng “3 ngày chưa nhận hàng”, hệ thống sẽ tự động hiện danh sách các đơn đã có thông tin vận đơn 3 ngày nhưng chưa nhận được hàng tại kho Trung Quốc.

Last updated