Vận hành kho phân phối

Quy trình xử lý hàng hóa tại kho Việt Nam, gồm các bước sau:

Nhập hàng vào kho

Xuất hàng & Giao tới khách

Quản lý phiếu giao hàng

Last updated