8. Danh sách Agency

Mục đích: Quản lý danh sách Agency và hỗ trợ cập nhật thông tin những agency đã có trên hệ thống.

Để chỉnh sửa thông tin Agency,Quản lý thực hiển như sau:

Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Danh sách Agency

Quản lý cập nhật thông tin Agency như: Tên Agency, Mã Agency, mã màu sắc,... và click Cập nhật để hoàn thành chỉnh sửa thông tin Agency.

Lưu ý: Quản lý hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ khi muốn thêm mới một Agency.

Last updated