Links

8. Danh sách Agency

Mục đích: Quản lý danh sách Agency và hỗ trợ cập nhật thông tin những agency đã có trên hệ thống.
Để chỉnh sửa thông tin Agency,Quản lý thực hiển như sau:
Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Danh sách Agency
Danh sách Agency
Bước 2: Quản lý click vào icon
để tiến hành chỉnh sửa :
Chỉnh sửa Agency
Quản lý cập nhật thông tin Agency như: Tên Agency, Mã Agency, mã màu sắc,... và click Cập nhật để hoàn thành chỉnh sửa thông tin Agency.
Cập nhật thông tin Agency
Lưu ý: Quản lý hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ khi muốn thêm mới một Agency.