3. Xử lý hàng sai lỗi

Trong quá trình kiểm tra hàng hóa, nếu phát hiện sản phẩm sai, lỗi, thiếu... Quý khách có thể tham khảo quy trình xử lý theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Đánh dấu kiện sai, lỗi

 • Tại giao diện kiểm kiện, Quý khách chọn lý do đánh dấu kiện hàng sai, lỗi.

Bước 2: Tải ảnh sản phẩm

 • Để quá trình xử lý hàng sai lỗi với người bán và người mua diễn ra thuận lợi, Quý khách cần cung cấp hình ảnh chứng minh sản phẩm có sai phạm.

 • Quý khách có thể tải ảnh lên hệ thống bằng hai cách sau:

2.1. Lấy mã QRcode để tải ảnh từ điện thoại di động

 • Quý khách click vào tiêu đề Lấy mã QRcode để tải ảnh từ điện thoại di động

 • Hệ thống sẽ hiển thị 1 ảnh mã QRcode trên màn hình máy tính

 • Quý khách quét mã QRcode từ camera của điện thoại di động, mở link trên trình duyệt web theo hướng dẫn.

 • Hệ thống sẽ chuyển hướng sang giao diện upload ảnh, Quý khách chọn tải ảnh từ thư viện hoặc chụp mới

 • Tải ảnh thành công, Quý khách tiến hành tải lại trang website để kiểm tra ảnh trên máy tính đã được cập nhập thành công.

 • Quý khách có thể bấm vào ảnh để xem hoặc xóa ảnh

2.2. Tải ảnh trực tiếp từ máy tính

 • Quý khách click trực tiếp vào ô upload ảnh để tải ảnh từ máy tính lên hệ thống

 • Chọn hình ảnh và ấn xác nhận

 • Hình ảnh tải lên thành công, Quý khách bấm vào ảnh để xem hoặc xóa ảnh

Bước 3: Tạo khiếu nại người bán

 • Tại giao diện kiểm kiện, Quý khách chọn Tạo khiếu nại người bán (KNNB)

 • Chọn lý do khiếu nại và điền thông tin chi tiết sai lỗi của kiện hàng/sản phẩm => Bấm Đồng ý để xác nhận tạo KNNB

 • Khiếu nại người bán tạo thành công, Quý khách có thể bấm trực tiếp vào mã khiếu nại để theo dõi tiến trình xử lý

Bước 4: Comment nội bộ chi tiết thông tin sản phẩm sai, lỗi.

 • Tính năng này Gobiz đã có bài viết hướng dẫn tại mục Kiểm hàng, Quý khách có thể tham khảo thêm thông tin tại link:Chức năng liên quan

Bước 5: Xử lý hàng sai lỗi

 • Quý khách có thể quản lý, tìm kiếm các kiện hàng được dánh dấu sai, lỗi tại **Menu ** => Kiện hàng => **Danh sách kiện ** => Kiện lỗi

 • Tìm kiếm thông tin kiện hàng theo bộ lọc

 • Thông tin hiển thị bên ngoài danh sách kiện lỗi, Quý khách có thể bỏ hiển thị một số thông tin tại mục Thiết lập cột thông tin

 • Quý khách bấm trực tiếp vào mã kiện để xem thông tin chi tiết

 • Sau khi xác định được phương án xử lý hàng hóa, Quý khách thao tác lựa chọn trạng thái lỗi hiện tại để cập nhập tình trạng xử lý kiện hàng.

Last updated