3. Báo cáo mua hàng

Mục đích: Xuất dữ liệu đơn hàng đã mua của một đại lý trong khoảng thời gian bất kỳ

Bước 1: Từ thanh menu, quý khách chọn đơn hàng => báo cáo mua hàng

Bước 2: Trên giao diện chính, quý khách chọn khoảng thời gian mua, đại lý và xuất đơn đã mua hoặc dữ liệu hạch toán, hệ thống sẽ gửi thông báo file gửi vào email.

Last updated