Links
Comment on page

14.Phân tài khoản mua hàng

Mục đích: Quản lý, phân bổ danh sách tài khoản mua hàng cho giao dịch viên

Bước 1: Từ thanh menu, quý khách chọn Giao dịch viên => Phân tài khoản mua hàng
image
Bước 2: Tại giao diện chính, quý khách có thể nhập Tài khoản của giao dịch viên rồi ấn Tìm kiếm.
image
Hoặc tìm kiếm theo Tài khoản mua hàng.
image
Để phân bổ giao dịch viên phụ trách một tài khoản bất kỳ, quý khách có hai cách làm:
Cách 1: Quý khách chọn Chỉ định tài khoản và lựa chọn Giao dịch viên => Tài khoản mua hàng và ấn Thực hiện
image
image
Cách 2: Để phân quyền cho một giao dịch viên, quý khách chọn Chỉ định tài khoản => chọn Tài khoản mua hàng và ấn Thực hiện
image
image