1. Liên hệ shop qua Chat

1. Mở công cụ chat như thế nào?

  • Cách 1: Click vào 联系商家 Contact Supplier

  • Cách 3: Sử dụng app điện thoại/máy tính chat với shop qua Aliwang

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

Last updated