3. Cấu hình thông báo

Để khách hàng có thể nhận được các thông báo về khiếu nại, tài chính, yêu cầu giao, đơn hàng… khách cần phải cài đặt trên hệ thống khách hàng.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Quý khách truy cập vào tài khoản cá nhân, click trực tiếp vào phần thông tin tài khoản

Bước 2: Truy cập vào cài đặt thông báo

Truy cập vào tính năng Cấu hình thông báo tại Menu

Bước 3: Chọn loại thông báo

Trong phần cài đặt thông báo, Quý khách sẽ có thể lựa chọn các loại thông báo mà Quý khách muốn nhận từ hệ thống đặt hàng. Các loại thông báo bao gồm:

  • Thông báo về đơn hàng: Nhận thông báo về tình trạng đơn hàng của Quý khách, bao gồm thông tin về xác nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, và thông báo vận chuyển.

  • Khiếu nại: bao gồm các thông tin trao đổi mới trên khiếu nại, nhân viên tạo khiếu nại, trạng thái khiếu nại...

  • Yêu cầu giao: thay đổi trạng thái yêu cầu giao...

  • Tài chính: điều chỉnh, hoàn tiền khiếu nại, truy thu, nạp tiền, đặt cọc...

  • Giao dịch khác, Thanh toán, Rút tiền

Bước 4: Cài đặt cách nhận thông báo

Sau khi chọn loại thông báo, Quý khách tick chọn các kênh nhận thông báo: Telegram, kênh website và zalo

Bước 5: Lưu cài đặt và kiểm tra

Cuối cùng, hãy lưu cài đặt thông báo của Quý khách. Quý khách nên kiểm tra lại cài đặt đã chọn để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được thông báo như mong muốn.

Lưu ý: Nếu Quý khách muốn dừng nhận thông báo hoặc thay đổi cài đặt, Quý khách có thể quay lại phần cài đặt thông báo và thực hiện thay đổi theo mong muốn

Last updated