Quản lý kinh doanh

là hệ thống quản lý cho nhân viên kinh doanh Bao gồm các tính năng cơ bản: Map khách hàng cho nhân viên sale, tính hoa hồng, thống kê doanh thu, set up doanh số thụ hưởng, giai đoạn thụ hưởng...

Last updated