2.5. Quản lý Danh sách khách hàng

Bước 1: Vào thanh công cụ => chọn danh sách khách hàng

Bước 2: Tại giao diện, quý khách tìm kiếm khách hàng theo mã khách hàng, khoảng số dư, hoặc lọc theo trạng thái, rồi ấn TÌM KIẾM để tìm khách hàng

Last updated