5. Xuất kho

 • Sau khi hoàn tất đóng bao, kho có thể xuất từng bao hoặc vào danh sách bao hàng thao tác xuất cùng lúc các bao đã đóng

Xuất bao hàng

1. Xuất danh sách bao hàng

1.1. Tại danh sách bao hàng

 • Quý khách truy cập vào Menu => Chọn Bao hàng => chọn Danh sách bao hàng

 • Tick chọn các mã bao hàng cần xuất, sau đó bấm Xuất bao

1.2. Tại màn hình Quét mã vạch

 • Quý khách truy cập vào Menu => Chọn Vận hành => Chọn Quét mã vạch

 • Bước 1: Chọn hành động

 • Bước 2: Chọn kho

 • Bước 3: Quét mã - Chọn Bao

 • Bước 4: Chọn Xuất/Nhập nhiều bao: Quý khách điền danh sách bao hàng vào ô trống, các mã bao hàng cách nhau bởi dấu xuống dòng (enter)

 • Bước 5: Ấn Cập nhập để hoàn tất quá trình xuất kho

 • Lưu ý: Các kiện được quét sẽ hiển thị ở phần lịch sử quét mã

2. Xuất kho từng bao hàng

1.1. Tại danh sách bao hàng

 • Quý khách truy cập vào Menu => Chọn Bao hàng => chọn Danh sách bao hàng

 • Click chuột vào 1 mã bao hàng cần xuất kho

 • Tại màn hình chi tiết bao hàng, Quý khách thao tác bấm Xuất bao

 • Trạng thái bao hàng, kiện hàng và đơn hàng sẽ thay đổi

1.2. Tại màn hình Quét mã vạch

 • Quý khách truy cập vào Menu => Chọn Vận hành => Chọn Quét mã vạch

 • Bước 1: Chọn hành động

 • Bước 2: Chọn kho

 • Bước 3: Quét mã - Chọn Bao

 • Lưu ý: Các kiện được quét sẽ hiển thị ở phần lịch sử quét mã

Xuất kiện hàng

 • Ngoài việc đóng bao để quản lý hàng hóa, Quý khách cũng có thể chuyển trạng thái vận chuyển hàng hóa bằng cách xuất riêng lẻ từng mã kiện

 • Quý khách truy cập vào Menu => Chọn Vận hành => Chọn Quét mã vạch

 • Bước 1: Chọn hành động

 • Bước 2: Chọn kho

 • Bước 1: Quét mã - Chọn Kiện

 • Lưu ý: Các kiện được quét sẽ hiển thị ở phần lịch sử quét mã

Last updated