Danh sách bao hàng

Từ thanh menu, quý khách chọn Bao hàng => Danh sách bao hàng

Để tra cứu bao hàng, quý khách có thể kiểm tra theo trạng thái: Tất cả các bao hoặc Bao tạo trong ngày. Ở trạng thái Tất cả các bao, quý khách nhập Mã bao hàng và ấn Tìm kiếm

Để có thể xuất file manifest, xuất file excel, xuất chi tiết bao, xuất bao, thiết lập cột thông tin mới, tạo bao, quý khách chọn nút ấn trên thanh trong hình

Last updated