4. Quản lý giỏ hàng

Sau khi thêm sản phẩm thành công, Quý khách truy cập vào giỏ hàng để kiểm tra lại.

Tại đây sẽ hiển thị tất cả các thông tin liên quan như: giá tiền, các dịch vụ đơn hàng, tổng tiền tạm tính, các chức năng liên quan như ghi chú cho đơn hàng, cho sản phẩm, lưu sản phẩm yêu thích...

Xóa sản phẩm trong giỏ

  • Quý khách có thể xóa bỏ 1 sản phẩm khỏi giỏ hàng hoặc xóa nhiều sản phẩm và nhiều shop cùng lúc theo hình minh họa sau:

Lưu ý: Trước khi chọn xóa hết tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng Quý khách cần tick vào checkbox “Chọn tất cả” để chọn tất cả sản phẩm có trong giỏ.

  • Ngoài ra để xem nhiều shop trong 1 trang hoặc nhiều link sản phẩm của 1 shop trong 1 trang giỏ hàng, Quý khách tùy chọn số lượng tương ứng trên bộ lọc như sau:

Quý khách có thể lưu lại được những sản phẩm mình yêu thích để tham khảo và đặt hàng cho những đơn sau.

Tại Giỏ hàng và Chi tiết đơn hàng có chức năng Lưu link yêu thích.

  • Tại chi tiết đơn hàng, tab Sản phẩm, Quý khách click vào icon 🤍 bên cạnh chữ LƯU

  • Lưu sản phẩm thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên góc phải màn hình

Last updated