1. Kiểm tra lọc Danh sách đơn hàng

1. Danh sách Đơn hàng

Nhiệm vụ chính: Quản lý danh sách và thông tin tổng quát của đơn hàng trên hệ thống, đồng thời có thể thực hiện một số thao tác cơ bản liên quan đến quá trình mua hàng, bao gồm cụ thể các nội dung như sau:

 1. Tìm kiếm đơn hàng theo các điều kiện mong muốn.

 2. Tìm kiếm theo Mã đơn hàng/ID đơn hàng hoặc Mã hóa đơn gốc, Tài khoản mua hàng hay mã Vận đơn khách hàng

 3. Tìm kiếm theo thông tin khách hàng (Họ tên, mã khách hàng, tên đăng nhập)

 4. Khoảng thời gian theo từng trạng thái của đơn

 5. Trạng thái đơn hàng

 6. Dịch vụ được áp dụng trên đơn

 • Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, các dịch vụ này có thể tùy biến theo yêu cầu của khách hàng

 • Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có trên hệ thống của quý khách. Thông tin đơn hàng ở đây sẽ hiển thị các thông tin quan trọng để khách hàng có thể theo dõi được thông tin của đơn hàng một cách nhanh chóng

2. Tìm kiếm thông tin Đơn hàng ký gửi

 • Để tìm kiếm đơn hàng ký gửi Quý khách có thể sử dụng Mã đơn hàng/Mã vận đơn Trung quốc (nếu đã được khớp đơn)

Bước 1: Quý khách truy cập Vào thanh Menu

 • Từ menu bên trái màn hình, Quý khách chọn Danh sách đơn ký gửi (1)

Bước 2: Điền thông tin vào khung tìm kiếm tương ứng

 • Quý khách thao tác nhập Mã đơn hàng/Mã vận đơn/Mã hóa đơn gốc cần tìm (2)

Bước 3: Xác nhận thông tin

 • Chọn Tìm kiếm (4)

 • Nếu muốn truy xuất dữ liệu ra Excel, Quý khách vui lòng thao tác chọn Button Xuất file excell (5).

Last updated