5. Báo cáo hiệu suất

Mục đích: Để quý khách thống kê hiệu quả mua hàng gồm đơn mặc cả và đơn mua được của nhân viên

Từ thanh menu, quý khách chọn đơn hàng => báo cáo hiệu suất

Tại giao diện chính, quý khách có thể kiểm tra hiệu suất mua hàng của nhân viên bằng việc chọn khoảng thời gian và email nhân viên muốn thống kê. Hệ thống sẽ thống kê hiệu quả mua hàng của nhân viên.

Last updated