13.Danh sách giao dịch viên

Mục đích: Quản lý danh sách giao dịch viên

Bước 1: Từ thanh menu, quý khách chọn Giao dịch viên => Danh sách giao dịch viên

Bước 2: Tại giao diện chính, quý khách có thể nhập tên tài khoản của giao dịch viên để Lọc. Hoặc lọc nhóm: Trong nhóm hoặc Chưa vào nhóm.

Last updated