Links

1. Nhập hàng

1. Nhập bao hàng

1.1. Nhập kho từng bao hàng

 • Quý khách truy cập vào Menu => Chọn Vận hành => Chọn Quét mã vạch
Menu
 • Bước 1: Chọn hành động
 • Bước 2: Chọn kho
 • Bước 3: Quét mã - Chọn Bao
 • Lưu ý: Các kiện được quét sẽ hiển thị ở phần lịch sử quét mã
Quét mã nhập bao hàng

1.2. Nhập kho theo danh sách bao hàng

 • Tương tự thao tác nhập kho từng bao hàng, tại bước thứ 3 thay vì quét từng mã bao Quý khách lựa chọn Xuất/Nhập nhiều bao
 • Quý khách điền danh sách bao hàng vào ô trống, các mã bao hàng cách nhau bởi dấu xuống dòng (enter)
 • Ấn Cập nhập để hoàn tất quá trình nhập kho
 • Lưu ý: Các kiện được quét sẽ hiển thị ở phần lịch sử quét mã
Quét mã nhập DS bao hàng
Lịch sử quét mã
Chi tiết bao hàng

2. Nhập kiện hàng

 • Để đảm bảo không xảy ra sai sót trong quá trình nhập hàng tại kho Việt Nam, hệ thống chỉ cho phép quét mã nhập từng kiện hàng
 • Quý khách truy cập vào Menu => Chọn Vận hành => Chọn Quét mã vạch
Menu
 • Bước 1: Chọn hành động
 • Bước 2: Chọn kho
 • Bước 1: Quét mã - Chọn Kiện
 • Lưu ý: Các kiện được quét sẽ hiển thị ở phần lịch sử quét mã
Quét kiện
 • Quý khách truy cập trang chi tiết bao hàng để đối soát lại hàng hóa với đối tác vận chuyển.
 • Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo đối với các kiện hàng chưa nhập kho Việt Nam.
Chi tiết bao hàng
 • Nhập kho thành công trạng thái vận chuyển của kiện hàng sẽ chuyển sang Chờ Giao
Chi tiết kiện hàng