7. Danh sách đơn vi phạm chính sách

Mục đích: Để theo dõi tình trạng các đơn đang vi phạm chính sách của khách hàng

Bước 1: Từ thanh menu, quý khách => đơn hàng => đơn vi phạm chính sách

Bước 2: Trên giao diện chính, để tìm kiếm đơn vi phạm chính sách, quý khách nhập mã đơn hàng, lọc người mua… rồi ấn Lọc

Last updated