1.1. Setup tỷ giá

 • Khái niệm Tỷ giá: là giá trị của một đồng tiền khi chuyển đổi sang một đồng tiền khác hay có thể hiểu là mức giá tại một thời điểm khi mà đồng tiền của một nước hay khu vực có thể được chuyển đổi sang một loại đồng tiền của quốc gia, khu vực hay ngoại tệ khác.

Tỷ giá bán

 • Tại menu chọn Cấu hình => Chọn Cấu hình tỷ giá

 • Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cấu hình tỷ giá bao gồm các thông tin:

 • Tổng số cấu hình

 • Nhân viên cấu hình

 • Thời gian tạo và thời gian áp dụng

 • Tỷ giá áp dụng

 • Quý khách cick vào button Tạo mới

 • Quý khách chọn tỷ giágiá trị quy đổi tương ứng sang VND => Thời gian áp dụng => Click Thêm

 • Xác nhận đồng ý tạo tạo tỷ giá mới

 • Có thể sửa cấu hình trong trường hợp bộ cấu hình chưa có hiệu lực

Tỷ giá mua

 • Tỷ giá mua: hay còn gọi là Tỷ giá mua vào, là tỷ giá mà các đại lý đổi tiền sẽ mua ngoại tệ.

 • Tại menu chọn Cấu hình => Chọn Cấu hình tỷ giá mua

Tương tự như với tỷ giá bán, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cấu hình tỷ giá bao gồm các thông tin:

 • Tổng số cấu hình

 • Nhân viên cấu hình

 • Thời gian tạo và thời gian áp dụng

 • Tỷ giá áp dụng

Thao tác Cài đặt và thêm tỷ giá mua mới Quý khách thực hiện các nghiệp vụ tương tự như bài viết hướng dẫn thêm tỷ giá bán.

Last updated