Links

3. Tạo YCTT nick doanh nghiệp

Tạo yêu cầu thanh toán bằng công cụ

Bước 1: Cài công cụ tạo YCTT
Bước 2: Mua hàng trên website: Taobao, Tmall, 1688 như thông thường (Cho hàng vào giỏ >> chọn địa chỉ nhận hàng >> Gửi đơn đặt hàng).
Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản/user quản lý tài chính
Bước 4: Sau khi khách đặt đơn hàng trên website 1688, vui lòng truy cập trang danh sách đơn chờ thanh toán
image
Bước 5: Tại màn hình danh sách đơn chờ thanh toán, Khách hàng bấm tạo yêu cầu thanh toán
image
Bước 6: Khách hàng xác nhận thông tin mã hoá đơn gốc (là mã đơn hàng trên 1688), tài khoản mua hàng (là tài khoản dùng để đặt đơn hàng), có thể thêm ghi chú cho bên dịch vụ (nếu cần) và bấm xác nhận để tạo yêu cầu thanh toán cho đơn hàng.
image

Tạo yêu cầu thanh toán trực tiếp trên giao diện quản lý

Bước 1: Khách hàng vào menu => Chọn Yêu cầu thanh toán => Chọn Tạo yêu cầu thanh toán => Điền các thông tin để tạo YCTT => xác nhận => Tạo.
image
image
Sau khi tạo thành công, giao diện 1 YCTT tạo được như hình:
image