1. Cấu hình địa chỉ kho nhận hàng

Mục đích sử dụng:

  • Quản lý danh sách địa chỉ kho nhận và hỗ trợ khai báo các kho trên hệ thống

  • Chỉnh sửa thông tin địa chỉ kho đã có

  • Tự động lấy địa chỉ cấu hình trên đơn làm địa chỉ nhận hàng qua luồng tạo đơn Taobao Global

Cấu hình địa chỉ dùng chung cho các kho

Bước 1: Cấu hình kho

Từ menu bên trái màn hình Quý khách truy cập vào Cấu hình và chọn Địa chỉ kho nhận

Bước 2:Tạo & Chỉnh sửa kho

Quản lý tạo kho mới bằng cách chọn chức năng Thêm mới, sau đó nhập thông tin kho như:

  • Agency, Tên kho, Mã kho, Tỉnh, Thành phố, Quận/Huyện, Địa chỉ kho, Trạng thái, Đặt làm địa chỉ mặc định,... và click Thêm mới để hoàn thành khai báo thông tin kho.

Bước 3: Cấu hình khác

Trong trường hợp Quý khách muốn thêm một số thông tin khác hiển thị trên phần địa chỉ đơn hàng, Quý khách có thể tham khảo các định dạng sau:

Định dạng địa chỉ kho, key cấu hình chi tiết:

  • address: Địa chỉ kho

  • shipping_bill_id: Mã vận đơn

  • order_code: Mã đơn hàng

  • order_id: ID đơn hàng

  • username: Tên đăng nhập khách hàng

  • customer_code: Mã khách hàng

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated