7. Báo cáo doanh số mới

Mục đích: Để quý khách thống kê số liệu các đơn hàng của mỗi giao dịch viên hoặc đại lý trên các trang mua hàng

Từ thanh menu, quý khách chọn đơn hàng => báo cáo doanh số

Trên giao diện, để thống kê doanh số của đại lý/giao dịch viên ở site nào, quý khách chọn mục đại lý/giao dịch viên, site muốn thống kê và ấn Tìm kiếm

Bên cạnh đó, quý khách có thể lựa chọn thêm trạng thái đơn, thời gian mua, lợi nhuận để tìm kiếm cụ thể hơn

Last updated