1.5. Cấu hình link thông tin

Để vào cấu hình link thông tin, từ thanh công cụ, quý khách chọn cấu hình chung rồi ấn vào cấu hình link thông tin

Tại đây, quý khách có thể tạo mới, hoặc chỉnh sửa/xóa cấu hình cũ. Khi ấn Tạo mới, quý khách điền đầy đủ các thông tin trong hộp thoại hiện ra và ấn xác nhận.

Last updated