6. Xem chi tiết và cập nhật ticket

Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng xem chi tiết thông tin ticket và cập nhật các thông tin liên quan đến ticket.

Bước 1: Tại màn hình Danh sách ticket, người dùng bấm tiêu đề của từng bản ghi để xem chi tiết ticket.

Bước2: Hệ thống hiển thị ra chi tiết ticket. Cho phép người dùng cập nhật các trường thông tin của ticket bằng cách bấm vào dòng muốn cập nhật, nhập nội dung --> enter. Các trường thông tin cố định hệ thống không cho phép cập nhật: Mã ticket, Người tạo, Ngày tạo

  • Lưu ý, ở trường thông tin Nội dung ticket, hệ thống hiển thị các công cụ cho phép người dùng chỉnh sửa đoạn nội dung: đánh số thứ tự, đánh bullet, đánh header, bôi đậm, in nghiêng, thêm link ở Thanh chỉnh sửa.

  • Người dùng có quyền cập nhật ticket có thể thêm danh sách các thành viên cần theo dõi ticket để nắm được các thông tin liên quan đến ticket bằng việc bấm "Thêm" ở mục Người theo dõi, tìm kiếm và chọn các thành viên được theo dõi ticket.

    Thành viên được thêm thành công sẽ hiển thị ở Danh sách người theo dõi

  • Bản thân người dùng là thành viên của dự án có thể bấm theo dõi ticket trong dự án để nhận được cái thông báo liên quan đến thay đổi của ticket (chuyển trạng thái, có bình luận, thêm người xử lý)

  • Người dùng có thể giới hạn quyền xem ticket trong nội bộ phòng ban bằng cách check chọn "Chia sẻ nội bộ phòng ban", chỉ những nhân viên thuộc phòng ban mới có quyền xem những ticket đó

  • Toàn bộ các hành động thao tác trên ticket sẽ được lưu lại và hiển thị ở Lịch sử thao tác

Last updated