3. Gửi đơn cho đơn vị vận chuyển

Mục đích

  • Áp dụng để gửi đơn cho đơn vị vận chuyển và cập nhật danh sách mã vận đơn lên hệ thống

Hướng dẫn

Cách 1. Gửi cho đơn vị vận chuyển qua hệ thống ngoài

Bước 1: Vào quản lý đơn hàng, lọc những đơn "Chờ đóng gói". Export danh sách đơn để gửi cho đơn vị vận chuyển (lưu ý lọc những đơn không có mã vận đơn)

Bước 2: Vào yêu cầu đóng hàng, chọn Import mã vận đơn

Bước 3: Tải file mẫu về, điền thông tin vào:

Bước 4: Chọn kho xuất và upload file lên hệ thống

Cách 2. Gửi qua hệ thống M28

Bước 1: Vào yêu cầu đóng hàng, chọn Tab "Chờ xử lý". Đây là danh sách những đơn hàng chưa có mã vận đơn

Bước 2: Click đánh dấu các đơn hàng cần xử lý

Bước 3: Click Tạo vận đơn

Bước 4: Kiểm tra lại 2 tab "Lỗi", ở đây hiển thị những đơn hàng không gửi được qua cho đơn vị vận chuyển

Last updated