Tổng quan các bước dành cho KH

Tổng quan các bước sử dụng dịch vụ dành cho Khách hàng

Gobiz gửi đến Quý khách hướng dẫn quy trình đặt hàng cùng những chức năng liên quan để Quý khách có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ.

I. Tạo và Liên kết tài khoản

Bước 1: Tạo tài khoản

Tạo tài khoản Taobao Global

Tham khảo tại link Hướng dẫn sử dụng: https://hd.gobiz.vn/dich-vu-taobao-global/khach-hang-doanh-nghiep/tao-tai-khoan/create-account

Tạo tài khoản trên Taobao.gobiz.vn

Tham khảo tại link HDSH: https://hd.gobiz.vn/dich-vu-taobao-global/khach-hang-ca-nhan/b1-tao-tai-khoan/connect-account-gb

Bước 2: Liên kết tài khoản Taobao Gobiz & tài khoản Taobao Global

  • Đăng nhập hệ thống Taobao.gobiz.vn

  • Kết nối và thêm tài khoản Taobao Global

II. Đặt đơn trên hệ thống Taobao.gobiz.vn

Bước 1: Thêm hàng vào giỏ Taobao Gobiz

  • Truy cập trang chủ Taobao.gobiz.vn, dán link sản phẩm Taobao, Tmall muốn mua và click vào biểu tượng Tìm kiếm (hình kính lúp) hoặc ấn Enter

Thêm sản phẩm vào giỏ qua công cụ

  • Cài đặt công cụ đặt hàng (Sử dụng máy tính, chưa hỗ trợ trên giao diện điện thoại) Quý khách tìm kiếm tool công cụ trên Google (tên tool tìm kiếm trên Google store https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=vi) Quý khách add tool trên thanh extension

Bước 2: Đặt đơn

  • Quý khách truy cập vào giỏ hàng và tiến hành đặt đơn, thêm địa chỉ nhận hàng Trung Quốc trên hệ thống Taobao.gobiz.vn. Ngay khi tạo đơn thành công trên Taobao.gobiz.vn, đơn hàng sẽ được đặt đồng thời trên hệ thống Taobao Global.

III. Thanh toán và quản lý đơn hàng

  • Thao tác Thanh toán từng đơn hàng hoặc gửi nhiều đơn gộp cùng trên Taobao Global

  • Kiểm tra thông tin đơn theo mã đơn Taobao Global trong phần Tìm kiếm

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated