4. Tạo YCTT hộ nick Taobao Global

Sau khi đã đặt đơn thành công, Quý khách cần tạo YCTTH (Yêu cầu thanh toán hộ) để xử lý thanh toán cho NCC (nhà cung cấp) trên Taobao Global.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống dành cho khách hàng##

Quý khách cần đăng nhập hệ thống khách hàng và chọn phần Đơn hàng trên thanh Menu bên trái màn hình. Danh sách đơn hàng sẽ gồm có các thông tin:

 • Mã đơn

 • Tài khoản kết nối

 • Số lượng sản phẩm đã đặt

 • Số tiền trên đơn

 • Ngày lên đơn

 • Trạng thái

 • Yêu cầu thanh toán hộ

Bước 2: Tìm kiếm đơn hàng##

Sau khi copy mã đơn hàng cần gửi yêu cầu thanh toán hộ, Anh/Chị paste vào Mã đơn hàng và ấn enter.

Bước 3: Tạo YCTTH

Khi đã kiểm tra lại số lượng, giá tiền và các option sản phẩm như màu sắc, kích cỡ… Quý khách ấn vào Tạo YCTTH và ấn vào phần Tạo yêu cầu thanh toán YCTTH sẽ hiển thị các thông tin:

 • Số tiền ngoại tệ: Số tiền tệ cần thanh toán

 • Tỷ giá: Tỷ giá nhân dân tệ

 • Mã đơn

 • Tài khoản mua hàng

 • Ghi chú

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated