Links

1. Cài đặt công cụ đặt hàng

Cài công cụ đặt hàng trên Chrome/Cốc cốc

Bước 1:

Cài add-on công cụ đặt hàng (Sử dụng máy tính) Quý khách tìm kiếm tool công cụ trên Google (tên tool tìm kiếm trên Google store https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=vi) Quý khách add tool trên thanh extension
Cài công cụ đặt hàng trên Chrome-Cốc cốc

Cài công cụ đặt hàng thủ công (File Zip)

Bước 1: Download file zip công cụ đặt hàng.

Bước 2: Giải nén file

Bước 3: Truy cập tiện ích mở rộng trên trình duyệt Chrome/Cốc Cốc

  • Mở tiện ích mở rộng trên trình duyệt Chrome/Cốc Cốc : chrome://extensions/
Mở tiện ích trên Chrome
  • Bật chế độ dành cho nhà phát triển
Bật chế độ cho nhà phát triển

Bước 4: Cài file công cụ

  • Mở file download công cụ đặt hàng, di chuột vào file, sau đó giữ chuột trái để kéo và thả file vào mục tiện tích
Mở file giải nén công cụ đặt hàng
Kéo thả file
  • Cài đặt thành công công cụ sẽ hiển thị như hình:
Cài đặt thành công CCĐH