1. Cài đặt công cụ đặt hàng

Cài công cụ đặt hàng trên Chrome/Cốc cốc

Bước 1:

Cài add-on công cụ đặt hàng (Sử dụng máy tính) Quý khách tìm kiếm tool công cụ trên Google (tên tool tìm kiếm trên Google store https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=vi) Quý khách add tool trên thanh extension

Cài công cụ đặt hàng thủ công (File Zip)

Bước 1: Download file zip công cụ đặt hàng.

Bước 2: Giải nén file

Bước 3: Truy cập tiện ích mở rộng trên trình duyệt Chrome/Cốc Cốc

  • Mở tiện ích mở rộng trên trình duyệt Chrome/Cốc Cốc : chrome://extensions/

  • Bật chế độ dành cho nhà phát triển

Bước 4: Cài file công cụ

  • Mở file download công cụ đặt hàng, di chuột vào file, sau đó giữ chuột trái để kéo và thả file vào mục tiện tích

  • Cài đặt thành công công cụ sẽ hiển thị như hình:

Last updated