2. Xử lý đơn

Mục đích: Chức năng này cho phép quản lý tập trung tất cả các đơn hàng, hỗ trợ các bộ lọc để tìm kiếm đơn một cách dễ dàng, xem chi tiết thông tin đơn hàng và cập nhật các thông tin liên quan đến đơn.

Giao dịch viên(GDV) tiến hành xử lý đơn hàng như sau:

Bước 1: GDV truy cập trang Đơn hàng từ menu bên trái, chọn Đơn đang mua

  • GDV sẽ chỉ xem được các đơn hàng được phân cho mình tại mục Đơn đang mua

  • Danh sách đơn hàng sẽ hiển thị theo thời gian đặt cọc Cũ đến mới

Bước 2: GDV click vào Mã đơn để xem thông tin chi tiết đơn

Bước 3: GDV cập nhật các trường thông tin của đơn hàng

GDV cập nhật thông tin như: tài khoản mua hàng, điều chỉnh tỷ lệ đặt cọc, chỉnh sửa giá,…

Bước 4: GDV click AUTOPAI để tự động thêm sản phẩm vào giỏ

Lưu ý: GDV cài công cụ mua hàng tự động AUTOPAI trên trình duyệt Chrome/Cốc cốc

Bước 5: GDV cập nhật một số thông tin bắt buộc như: Mã hóa đơn gốc, phí vận chuyển nội địa, nhóm ngành hàng(nếu có) và dịch vụ.

Bước 6: Sau khi điền đầy đủ thông tin đơn hàng, GDV click Đã Pai để chuyển trạng thái cho đơn hàng

Đơn hàng sẽ hiển thị thông báo "Đã Pai thành công" và chuyển trạng thái đơn sang Đã Pai

Để sửa giá cho sản phẩm GDV thực hiện như sau:

Cách 1: GDV sửa giá của hàng loạt sản phẩm

  • Click chọn những sản phẩm cần sửa giá

  • Bấm chọn chức năng Sửa giá để cập nhật đơn giá sản phẩm

  • GDV nhập giá mới của sản phẩm và click Thực hiện để hoàn thành sửa giá sản phẩm

Cách 2: GDV sửa giá trên từng sản phẩm

GDV click vào icon để tiến hành sửa giá cho sản phẩm

Để sửa số lượng cho sản phẩm GDV thực hiện như sau:

  • Click chọn những sản phẩm cần sửa giá

  • Bấm chọn chức năng Sửa số lượng để cập nhật số lượng sản phẩm

  • GDV nhập số lượng mới của sản phẩm và click Thực hiện để hoàn thành sửa số lượng sản phẩm

Để comment nội bộ và comment với khách, GDV thực hiện như sau

Bước 1: GDV truy cập trang Đơn hàng từ menu bên trái, chọn Đơn đang mua, click vào Mã đơn để xem thông tin chi tiết đơn.

Bước 2: GDV click chọn checkbox Comment để có thể chat với khách hàng hoặc chat nội bộ tại chatbox.

Bước 3: GDV click chọn checkbox Hành động để xem log hành động trên đơn hàng

Last updated