3.2. Kiểm tra đơn thiệt hại tài chính

Mục đích: Kiểm soát các đơn thiệt hại tài chính của công ty trên hệ thống

Để kiểm tra các đơn hàng có thiệt hại tài chính, từ thanh menu, quý khách chọn thống kê => đơn thiệt hại tài chính

Tại giao diện, quý khách có thể tìm đơn hàng thiệt hại theo tên khách hàng, trạng thái đơn và ấn Tìm kiếm, hoặc quý khách có thể chọn trạng thái: chưa xử lý, đang xử lý, đã xử lý để kiểm tra.

Last updated