1.6. Cấu hình popup

Cấu hình popup là nơi để quý khách thiết lập thông báo popup hiện lên khi khách hàng truy cập website.

Để vào cấu hình popup, từ thanh menu, quý khách chọn cấu hình chung, rồi chọn cấu hình popup

Tại đây, quý khách có thể Tạo mới popup hoặc chỉnh sửa/xóa popup cũ. Khi ấn Tạo mới, quý khách điền đầy đủ các thông tin trong khung và ấn Xác nhận

Last updated