2. Thêm địa chỉ nhận hàng Trung Quốc

Mục Đích

Trước khi đặt đơn Taobao Global, Quý khách cần thêm địa chỉ nhận hàng tại Trung Quốc để NCC (nhà cung cấp) có thể gửi hàng đến.

Các bước thêm địa chỉ nhận hàng tại Trung Quốc

Bước 1: Thêm địa chỉ mới

Khi Quý khách nhấn vào phần Thêm địa chỉ mới tại góc trên bên phải màn hình, hệ thống sẽ hiển thị như ảnh

Bước 2: Điền các thông tin nhận hàng

Quý khách cần điền đầy đủ các thông tin dưới đây:

Tên người nhận: Tên người nhận hàng tại kho Trung Quốc

Số điện thoại: Số điện thoại người nhận hàng tại kho Trung Quốc

Zip Code: Mã bưu chính (Mã bưu điện) tại kho Trung Quốc

Tỉnh; Thành phố; Quận: Địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc

Địa chỉ người nhận cụ thể: Địa chỉ chi tiết kho Trung Quốc

Bước 3: Lưu địa chỉ mặc định

Sau khi điền đầy đủ các thông tin tại phần Thêm địa chỉ mới, Quý khách có thể ấn Lưu làm địa chỉ mặc định cho các đơn hàng tiếp theo và ấn vào Thêm địa chỉ để tạo địa chỉ mới.

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated