3. Xử lý YCTTH Taobao Global

1. Xử lý YCTTH Taobao Global

Bước 1: Kiểm tra YCTTH Taobao Global được phân

Sau khi phân YCTTH Taobao Global thành công, Quý khách chọn Yêu cầu thanh hộ của tôi và click vào Yêu cầu thanh toán hộ TBG để kiểm tra toàn bộ các YCTTH đã được phân và đang chờ xử lý.

Bước 2: Thanh toán đơn

2. Hủy YCTT

Bước 1:

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated