Sơ đồ vận hành

Gói sản phẩm phù hợp cho các đối tác kinh doanh trong ngành nhập hàng quốc tế, đáp ứng được luồng vận hành đầy đủ từ khâu mua hàng tới khâu xuất hàng giao cho khách tại địa chỉ nhận. Quy trình hệ thống xây dựng chặt chẽ, logic và tự động, tối ưu chi phí vận hành, giảm lượng công việc cho nhân sự của công ty.

Last updated