1. Upload file alipay

Mục đích: Hỗ trợ kế toán upload file alipay lên hệ thống và tự động map giao dịch alipay với đơn hàng theo mã hóa đơn gốc

Cách xuất file giao dịch alipay

  1. Đăng nhập bằng tài khoản taobao https://www.alipay.com/

  2. Chọn khoảng thời gian cần xuất/ check

  1. Chọn thông tin giao dịch chi/thu để xuất

Khi bấm xuất file có thể sẽ yêu cầu đăng nhập tiếp, cần đăng nhập vào alipay trên điện thoại sau đó quét mã vào máy tính để đăng nhập xuất

Cách upload file alipay

Bước 1: Kế toán truy cập trang Danh sách giao dịch Alipay từ menu bên trái màn hình

Bước 2: Kế toán tải file alipay lên hệ thống.

Điều kiện upload file alipay: File có định dạng .csv hoặc .zip và tài khoản mua hàng trong file upload phải tồn tại trên hệ thống

Lưu ý: File alipay được chia ra làm 03 loại gồm: alipay thường, alipay global, alipay mbill. Vì vậy khi upload file alipay nào thì Kế toán chọn đúng loại alipay đó. Quy trình upload đều như nhau

Bước 3: Sau khi upload file alipay thành công, giao dịch alipay sẽ tự động khớp với đơn hàng dựa trên mã hóa đơn gốc. Kế toán xem thông tin các giao dịch trong file upload bằng cách di chuột qua tên file và click chọn icon Xem danh sách file upload

Sau khi upload file thành công, Kế toán có thể xem tổng số giao dịch upload thành công/thất bại, tổng số giao dịch thu/chi, tổng số tiền thu/chi, thời gian bắt đầu/kết thúc trong file upload

Last updated