Thống kê đơn hàng khi trao đổi với NCC

  • Bên phải khung chat shop là liệt kê tất cả các đơn hàng 3 tháng gần nhất. Có thể kéo xuống để tải hoặc có thể tìm kiếm mã số đơn hàng.

  • Nhấn vào Gửi đơn hàng 发送订单, Mã hoá đơn Taobao của đơn hàng đã chọn sẽ được gửi trực tiếp đến Nhà cung cấp.

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated