7. Nhóm ngành hàng

Mục đích: Quản lý danh sách nhóm ngành hàng và hỗ trợ khai báo ngành hàng trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin ngành hàng đã có.

Quản lý khai báo nhóm ngành hàng như sau:

Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Nhóm ngành hàng

Bước 2: Quản lý tạo nhóm ngành hàng bằng cách chọn chức năng Thêm mới, sau đó nhập thông ngành hàng như: Agency,Tên ngành, Mã ngành,Trạng thái,... và click Thêm mới để hoàn thành khai báo thông tin ngành.

Last updated