Links

7. Nhóm ngành hàng

Mục đích: Quản lý danh sách nhóm ngành hàng và hỗ trợ khai báo ngành hàng trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin ngành hàng đã có.
Quản lý khai báo nhóm ngành hàng như sau:
Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Nhóm ngành hàng
Nhóm ngành hàng
Bước 2: Quản lý tạo nhóm ngành hàng bằng cách chọn chức năng Thêm mới, sau đó nhập thông ngành hàng như: Agency,Tên ngành, Mã ngành,Trạng thái,... và click Thêm mới để hoàn thành khai báo thông tin ngành.
Nhóm ngành hàng
Để chỉnh sửa thông tin kho, quản lý click vào icon
. Các thông tin sửa kho giống như khi thêm mới.
Chỉnh sửa ngành hàng