Huớng dẫn vận hành

1. Mua hàng

1.1. Tiếp nhận và thanh toán đơn hàng

Giao dịch viên (GDV) tiến hành xử lý đơn hàng như sau:

Bước 1: GDV truy cập Menu Mua Hộ => Chọn menu Danh sách đơn

  • Tại bộ lọc, GDV chọn lọc các trạng thái đơn trước Mua (Đã đặt cọc, chưa mua, Chờ duyệt, Đang mua) và chọn sắp xếp từ Cũ đến Mới. Sau đó ấn Tìm kiếm

  • Bước 2: GDV click vào Mã đơn để xem thông tin chi tiết đơn

Bước 3: GDV cập nhật các trường thông tin của đơn hàng

GDV cập nhật thông tin như: Tài khoản mua hàng, Điều chỉnh tỷ lệ đặt cọc, Chỉnh sửa giá, Mã hóa đơn gốc, Phí vận chuyển nội địa...

Bước 6: Sau khi điền đầy đủ thông tin đơn hàng, GDV click vào Button chuyển trạng thái cho đơn hàng sang Đã mua

1.2. Khai báo hải quan

Tính năng dành cho các đơn vị sử dụng dịch vụ vận chuyển Chính ngạch/Thương mại điện tử. Tại màn hình chi tiết đơn, GDV chọn Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Điền đầy đủ thông tin sản phẩm cần khai báo hải quan, click vào nút Thay đổi để hoàn tất tiến trình khai báo.

Cập nhập thông tin đơn hàng

Sau khi mua và thanh toán thành công cho shop, GDV sẽ theo dõi thời gian Shop giao hàng (Lâu phát) và nhận tại tại kho TQ (Lâu nhận).

Để lọc và theo dõi các đơn Lâu phát & Lâu nhận, GDV cần lọc các đơn hàng ở trạng thái Đã muaNgười bán giao sắp xếp theo thứ tự Cũ đến mới

GDV có thể cập nhập thông tin nội bộ hoặc trao đổi tình trạng đơn hàng với khách tại khung chat bên phải màn hình giao diện chi tiết đơn.

Cập nhập mã vận đơn

Tại màn hình chi tiết đơn, GDV chọn tab Vận chuyển => Click vào mục Thêm mã vận đơn

Điền thông tin Mã vận đơnEnter hệ thống sẽ tự động chuyển đơn hàng sang trạng thái Người Bán Giao

2. Kho hàng

2.1. Kho TQ

  • Tạo kiện

Tại màn hình chi tiết đơn, Nhân viên kho chọn tab Vận chuyển => Click vào mục Thêm kiện hàng

Chọn mã vận đơn tương ứng với kiện hàng cần tạo (bỏ trống trong trường hợp kiện không có mã vận đơn), điền Cân nặng, thể tích và chọn Trạng thái đơn hàng, bấm Thêm để hoàn tất quá trình tạo kiện.

Trạng thái đơn sẽ thay đổi theo trạng thái kiện hàng

Một số trạng thái kiện hàng:

Đã Đặt Cọc - Khách xác nhận đặt đơn

Đã Tiếp Nhận - Đơn đã có GDV tiếp nhận

Chờ Duyệt - Đơn đang có dịch vụ cần duyệt

Đang mua - GDV đang xử lý mua đơn hàng

Đã Mua Hàng - Đơn đã mua hàng thành công

Người Bán Giao - Shop phát hàng và cập nhập mã vận đơn

Hàng Về Kho TQ - Kho TQ nhận được hàng từ shop

Vận Chuyển Quốc Tế - Hàng đang vận chuyển từ TQ về VN

Chờ Giao - Hàng về kho VN

Đang Giao - Hàng đang giao từ kho VN tới địa chỉ nhận của khách

Đã Nhận Hàng - Khách xác nhận đã nhận hàng

Đã Hủy - Đơn hủy

Hết Hàng - Đơn hết hàng

Thất Lạc - Đơn bị thất lạc

Không Nhận Hàng - Khách từ chối nhận đơn hàng

2.2. Kho VN

Tại màn hình chi tiết đơn, Nhân viên kho chọn tab Vận chuyển => Click chỉnh sửa kiện hàng

Chọn trạng thái Sẵn sàng giao hệ thống sẽ cập nhập đơn hàng sang Chờ giao đồng thời gửi thông báo hàng về VN tới khách.

3. Quản lý tài chính

Last updated