9. Tài khoản ngân hàng

Mục đích: Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng và hỗ trợ khai báo các tài khoản mới trên hệ thống.

Quản lý khai báo tài khoản ngân hàng như sau:

Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Tài khoản ngân hàng

Bước 2: Quản lý tạo tài khoản mới bằng cách chọn chức năng Tạo mới, sau đó nhập thông tin tài khoản như: Tên tài khoản, Tên người đứng tên tài khoản, Số tài khoản, Tên ngân hàng và click Thêm mới để hoàn thành khai báo thông tin tài khoản

Last updated