Links
Comment on page

1. Phân đơn YCTT

Bước 1: Vào Menu => Chọn yêu cầu thanh toán (1) => Tại mục Yêu cầu thanh toán, chọn mã YCTT đang chờ xử lý để phân đơn
Bước 2: Tại cột Người tiếp nhận, Chọn user/nhân viên tiếp nhận (2) => Bấm chọn vào user nhân viên chỉ định việc xử lý YCTT (3) _ (*Lưu ý: bấm chọn vào phần tên tài khoản màu đậm hơn bên trái)_
image
Sau khi chọn thành công, hệ thống có thông báo như hình:
image