5. Xuất kho theo đơn hàng

Mục đích

  • Xác nhận là đã xuất kho và chuyển giao cho đơn vị vận chuyển

Điều kiện

  • Máy tính tại kho

  • Máy in tem

  • Máy quét mã vạch

Hướng dẫn

Bước 1: Vào Xuất kho, click vào ô "Nhập hoặc quét mã"

Bước 2: Quét từng đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển.

Bước 3: Click Tạo phiếu xuất, chúng ta sẽ được một chứng từ như sau:

Bước 4: Click Chỉnh sửa thông tin người nhận, điền thông tin của người nhận vào

Bước 5: Click In phiếu và lấy chữ ký của Nhân viên xuất kho và Nhân viên lấy hàng

Bước 6: Click Xuất kho để xác nhận là đã xuất kho thành công

Last updated