Sơ đồ vận hành

Gói sản phẩm phù hợp cho các đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển (ký gửi) hàng hóa quốc tế, có kho bãi và đội ngũ nhân sự đầy đủ. Quy trình hệ thống xây dựng chặt chẽ, logic và tự động, tối ưu chi phí vận hành, giảm lượng công việc cho nhân sự của công ty.

Last updated