2. Nhập bảng giá sản phẩm

Mục đích: Để tiện cho việc phân loại các sản phẩm, hệ thống xây dựng chức năng cấu hình các danh mục sản phẩm trong hệ thống.

Bước 1: Người dùng truy cập Menu "Sản phẩm"/ "Danh mục sản phẩm"

Bước 2: Tại đây người dùng click vào "Thêm mới danh mục sản phẩm" để tạo 1 danh mục mới. Nhập các trường thông tin trên form trong đó (*) là bắt buộc nhập

Bước 3: Người dùng cũng có thể cập nhật danh mục bằng cách click vào bản ghi cần cập nhật tại Danh sách danh

Last updated