4. Cấu hình khác

1. Một số mã dịch vụ thường dùng trong bộ cấu hình chính sách

  • Gobiz cung cấp một số mã dịch vụ thường dùng trong hệ thống để Quý khách tham khảo thêm trong quá trình sử dụng tính năng Cấu hình bộ chính sách

Mã Dịch VụTên Dịch vụ

inspection

Kiểm hàng

special_packaging

Đóng gỗ riêng

standard_packaging

Đóng gỗ chung

bubble_wrapping

Quấn bọt khí chung

private_bubble_wrapping

Quấn bọt khí riêng

cargo_insurance

Bảo hiểm hàng hóa

direct_delivery

Vận chuyển thẳng

normal_shipping

Vận chuyển thường

express_shipping

Vận chuyển nhanh

eco_shipping

Vận chuyển tiết kiệm

ecommerce_shipping

Vận chuyển thương mại điện tử

management_fee

Phí quản lý đơn

purchasing_fee

Phí mua hàng

additional_other

Phụ thu khác

packaging_group

Nhóm Dịch vụ đóng hàng

shipping_group

Nhóm Dịch vụ chuyển phát

2. Một số công thức tính phí thông dụng

2.1. Phí Đóng gỗ & Quấn bọt khí

DỊCH VỤORDERKÝ GỬI

ĐÓNG GỖ

Scope: Tính theo đơn

Scope: Tính theo đơn

Công thức tính đơn giá: totalWeight != null ? (exchangeRate != null ? (totalWeight > 1.00 ? (exchangeRate * (25.00 + ((totalWeight - 1.00).intValue() + 1) * 2.00)) : (exchangeRate * 25.00)) : 0.00) : 0.00

Công thức tính đơn giá: actualWeight != null ? (exchangeRate != null ? (actualWeight > 1.00 ? (exchangeRate * (25.00 + ((actualWeight - 1.00).intValue() + 1) * 2.00)) : (exchangeRate * 25.00)) : 0.00) : 0.00

Công thức tính số lượng: 1

Công thức tính số lượng: 1

Last updated