Danh sách bao cần đóng

Từ thanh menu, quý khách chọn Bao hàng => Danh sách bao cần đóng

Trên giao diện chính, quý khách có thể tìm kiếm bao hàng theo trạng thái: Tất cả các bao hoặc Bao tạo trong ngày. Quý khách nhập mã bao hàng rồi ấn Tìm kiếm

Last updated