4. Thêm thành viên cho dự án

Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng xem được danh sách các thành viên hiện tại của dự án và mời thêm các thành viên khác vào dự án qua

Bước 1: Tại Quản lý dự án, chọn Project muốn truy cập. Tại Meu dọc, truy cập Quản lý thành viên

Bước 2: Hệ thống hiển thị ra Danh sách các thành viên hiện tại của dự án. Cho phép mời thêm thành viên cho dự án bằng cách nhập Email. Hệ thống sẽ gửi thư mời tới email được nhập.

Last updated