3. Tạo đơn & Thanh toán

  • Quý khách nhấn vào Giỏ hàng trên Menu bên trái. Khi đó, màn hình sẽ hiển thị các link hàng mà khách muốn mua.

  • Tuỳ vào Loại (bao gồm các thông tin màu sắc, mẫu mã, size...) và Giá tiền , Quý khách có thể chọn số lượng sản phẩm muốn mua tương ứng. Tiếp đó, nhấn vào phần Tiếp theo góc dưới bên phải màn hình để hệ thống chuyển giao diện.

  • Sau khi Click vào Tiếp theo hệ thống tự động chuyển qua giao diện tạo đơn hàng. Tại phần tạo đơn hàng sẽ hiển thị thuộc tính sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng. Nếu sản phẩm sai giá, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như ảnh

    • Sau khi check đúng thông tin địa chỉ nhận hàng (bao gồm Tỉnh/thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã, Số nhà, Toà nhà, Tên đường và số điện thoại), Quý khách vui lòng nhấn vào Tạo đơn để đặt đơn trên hệ thống Taobao Global.

    • Đơn hàng tạo thành công sẽ hiển thị thông tin như hình dưới.

Lưu ý:

  • Địa chỉ nhận hàng tại phần Tạo đơn là địa chỉ kho nhận tại Trung Quốc.

  • Quý khách cần nhập thông tin địa chỉ kho trong lần đầu tiên đặt đơn. Từ những lần tiếp theo, nếu không có sự thay đổi địa chỉ, hệ thống sẽ lấy mặc định địa chỉ đơn gần nhất.

Last updated